CAMERA HIKVISION HD-TVI 1.0MP DS-2CE56C0T-IRM

Miêu tả:

<span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial; font-size: 12px;">- Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS. </span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial; font-size: 12px;">- Độ phân giải 1.0 MP </span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial; font-size: 12px;">- Ống kính 3.6mm (76.88°), tùy chọn 2.8mm, 6mm. </span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial; font-size: 12px;">- Hồng ngoại thông minh Smart IR, tầm xa hồng ngoại 20m. </span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial; font-size: 12px;">- Chống nước tiêu chuẩn IP66.</span>

<div class="p-introduct-spec-input" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 12px;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="product-compare" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 775px;"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-title" colspan="2" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; background: rgb(249, 249, 249);">Camera quan s&aacute;t</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">M&atilde; sản phẩm</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">DS-2CE56C0T-IRM</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">H&atilde;ng sản xuất</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">HIKVISION</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Chế độ bảo h&agrave;nh</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">24 th&aacute;ng</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Theo gi&aacute; trị</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">500.000 &ndash; 750.000</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Cảm biến h&igrave;nh ảnh</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">1/3&quot; Progressive Scan CMOS.</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Độ ph&acirc;n giải</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">1.0 Megapixel</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Camera theo số lượng đ&egrave;n LEDs</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">12 IR LEDs</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Camera theo loại đ&egrave;n LEDs</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Đ&egrave;n IR Led</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Camera theo loại chip</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Chip CMOS</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Độ nhạy s&aacute;ng tối thiểu</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">0.01 Lux</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Tốc độ ghi h&igrave;nh</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">720p@25fps /&nbsp;720p@30fps</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Camera theo ống k&iacute;nh</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Loại 3.6mm</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">G&oacute;c quan s&aacute;t (độ)</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Angle of View: 71&deg;(3.6mm), 92&deg;(2.8mm), 57&deg;(6mm)</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Tầm quan s&aacute;t xa</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Từ 15-20m</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Độ Zoom kỹ thuật số</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">C&oacute; khi kết hợp với đầu ghi</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Hỗ trợ WDR</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Kh&ocirc;ng</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Hỗ trợ kh&aacute;c</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">C&acirc;n bằng sáng (BLC), giảm nhi&ecirc;̃u s&ocirc;́ (3D DNR), h&ocirc;̀ng ngoại th&ocirc;ng minh, phát hi&ecirc;̣n chuy&ecirc;̉n đ&ocirc;̣ng (Motion Detection)</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Ti&ecirc;u chuẩn IP</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Chuẩn IP66</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Khe cắm thẻ nhớ MicroSD</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Kh&ocirc;ng</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">T&iacute;nh năng Push Video</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">C&oacute; thể khi kết hợp với đầu ghi</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Chỉnh tay khi lắp đặt</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Tương th&iacute;ch ONVIF</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Kh&ocirc;ng</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Cổng LAN</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">Kh&ocirc;ng</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Nhiệt độ hoạt động</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">- 20 ~50&deg;C</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Mức ti&ecirc;u thụ hiện tại (&plusmn;10%)</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">khoảng gần 2W khi hồng ngoại chưa bật</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">C&ocirc;ng suất ti&ecirc;u thụ (&plusmn;10%)</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">4W - 4.8W (DC Adapter)</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Nguồn điện</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">DC 12V</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">K&iacute;ch thước (mm)</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">89.6 &times; 59.1 mm</td> </tr> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium;"> <td class="td-label" style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle; width: 200px;">Trọng lượng</td> <td style="margin: 0px; padding: 7px; outline: none medium; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse; vertical-align: middle;">240 g</td> </tr> </tbody> </table> </div> &nbsp; <p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 12px;">* Ghi ch&uacute;: Th&ocirc;ng số kỹ thuật v&agrave; h&igrave;nh ảnh c&oacute; thể thay đổi t&ugrave;y theo nh&agrave; sản xuất đưa ra.</p>

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về CAMERA HIKVISION HD-TVI 1.0MP DS-2CE56C0T-IRM.