Camera HIKVISION DS-2CE15A2P-IR

Miêu tả:

Camera cho chất lượng hình ảnh sắc nét, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt giúp người tiêu dùng có thể quản lý gia đình và công việc một cách hiệu quả. 

<h2 style="text-align: left;"><strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">Camera HIKVISION DS-2CE15A2P-IR</span></span></span></strong></h2> <p style="text-align: left;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">- Chất lượng cho h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t, đ&egrave;n hồng ngoại th&ocirc;ng minh, mẫu m&atilde; thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; dễ d&agrave;ng sử dụng, c&oacute; nhiều t&iacute;nh năng ưu việt gi&uacute;p người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; thể quản l&yacute; gia đ&igrave;nh v&agrave; c&ocirc;ng việc một c&aacute;ch hiệu quả.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><img alt="DS-2CE15A2P-IR" class="alignnone size-full wp-image-3836 aligncenter" height="300" src="http://lapdatcameratrongoi.com/wp-content/uploads/2015/12/DS-2CE15A2P-IR.jpg" width="300" /></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Camera h&igrave;nh trụ h&ocirc;̀ng ngoại ngo&agrave;i trời 700TVL :</strong><br /> ■ Cảm bi&ecirc;́n: 1/3&quot; DIS.<br /> ■ Hồng ngoại th&ocirc;ng minh. Tầm xa hồng ngoại nh&igrave;n đ&ecirc;m: 20m .Tự chuy&ecirc;̉n ch&ecirc;́ đ&ocirc;̣ ngày/đ&ecirc;m.<br /> ■ Ti&ecirc;u chu&acirc;̉n ngoài trời: IP66. Đ&ocirc;̣ nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2<br /> ■ Dải nhi&ecirc;̣t hoạt đ&ocirc;̣ng r&ocirc;̣ng (-40&deg;~60&deg;)<br /> ■ &Ocirc;́ng kính 3.6mm hoặc 6mm ( Đặt hàng: 2.8mm). Lắp đặt trong trời hoặc ngo&agrave;i trời.<br /> ■ Ngu&ocirc;̀n cấp: 12 VDC<br /> ■ M&agrave;u trắng Chưa k&egrave;m adaptor</span></span></p>

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Camera HIKVISION DS-2CE15A2P-IR.